Koło Naukowe "Meritum” Drukuj

Studenckie Koło Naukowe Zarządzania i Przedsiębiorczości „MERITUM”

Studenckie Koło Naukowe Zarządzania i Przedsiębiorczości „MERITUM” aktywnie funkcjonuje na Wydziale Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Opiekunem Koła Naukowego jest dr hab. Agnieszka Sokołowska, prof. nadzw. UE

Misja Koła Naukowego: „Meritum” stwarza dogodne warunki do wszechstronnego rozwoju studentom pragnącym czegoś więcej, niż tylko sucha akademicka wiedza.

Studenckie Koło Naukowe Zarządzania i Przedsiębiorczości „Meritum” skupia się na :

 • praktycznej realizacji wybranych nowoczesnych koncepcji zarządzania w przedsiębiorstwach, takich jak: zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie niematerialnymi zasobami przedsiębiorstwa: zarządzanie kapitałem intelektualnym i wiedzą, zarządzanie społeczną odpowiedzialnośćią, logistyka, TQM, lean management, itd.
 • identyfikacji czynników sprzyjających rozwijaniu i kształtowaniu cech przedsiębiorczych i umiejętności menedżerskich oraz skłonności do podejmowania inicjatyw gospodarczych przez młodych ludzi;
 • identyfikacji uwarunkowań rozwoju kapitału intelektualnego regionu;
 • funkcjonowaniu oraz zarządzaniu małym przedsiębiorstwem.

Celami Studenckiego Koła Naukowego Zarządzania i Przedsiębiorczości „Meritum” są:

 1. Ustawiczny rozwój Członków Koła poprzez pogłębianie ich wiedzy, rozwijanie zainteresowań i umiejętności w zakresie szeroko rozumianego zarządzania, ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorczości;
 2. Realizacja badań naukowych w zakresie wyznaczonym problematyką Koła oraz indywidualizowanie zainteresowań naukowych Członków Koła;
 3. Rozwijanie i kształtowanie cech przedsiębiorczych i umiejętności menedżerskich oraz skłonności do podejmowania inicjatyw gospodarczych przez młodych ludzi;
 4. Wszechstronne rozwijanie osobowości oraz horyzontów naukowych Członków Koła;
 5. Przyczynianie się do podwyższania poziomu naukowego oraz skutecznej promocji Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu;
 6. Łączenie wiedzy teoretycznej z praktyką poprzez nawiązywanie kontaktów z przedstawicielami życia gospodarczego (osobami, przedsiębiorstwami, instytucjami, itd.);
 7. Nawiązywanie współpracy z innymi organizacjami, kołami naukowymi i ośrodkami akademickimi zajmującymi się pokrewną tematyką;
 8. Integrowanie środowiska studenckiego oraz naukowego.