Pracownicy Katedry NoP
Uprzejmie informujemy, że nie odpowiadamy na emaile bez podpisu nadawcy. Prosimy także upewnić się czy podany adres kontaktowy nadawcy jest wpisany poprawnie. W przeciwnym razie niemożliwe będzie udzielenie odpowiedzi.
1 prof. zw. dr hab. Henryk Jagoda Kierownik Katedry 75 75 38 226 / 319
2 dr hab. Mieczysław Morawski, prof. UE 075 75 38 211
3 dr Grzegorz Kobyłko adiunkt 075 75 38 303
4 dr inż. Edyta Tabaszewska adiunkt 075 75 38 302
5 dr Agnieszka Sokołowska adiunkt 075 75 38 302
6 dr Maja Prudzienica adiunkt 075 75 38 303
7 mgr Agnieszka Połomska-Jasienowska asystent 075 75 38 232
8 mgr Katarzyna Huk doktorant 075 75 38 232
9 Krystyna Rozmuk Sekretariat 075 75 38 226